Klubben hade vid starten 12 medlemmar som valdes till följande funktioner inom styrelsen

    Jan Berglund           motorflygchef

    Björn Engholm          suppleant

    Peter Hallberg          ordförande

    Jan Häggström         kassör

    Peter Kellner           säkerhetschef

    Lars-Erik Kjellström      sekreterare

    Ola Lindahl           vice ordförande

    Leif Lindgren           teknisk ansvarig

    Gordon Marsh          klubbmästare

    Lars Nicander          suppleant

    Jan Sundström         informationssekreterare.

Övriga medlemmar

    Viktor Srp