CIRKEL 1 (1 deltagare)

Hastighet - kan man fotografera den?

Ett praktiskt problem som också är ett fototips. Korsvägen nedanför gården är livligt trafikerad. När gång- och cykelbanan bakom gården anlades tyckte många att det var bra. Det skulle minska risken för olyckshändelser i korsningen. Men hur fort kör bilisterna där egentligen? Det var ingen som mätte upp det. Man kan göra det med en mobilkamera som kan ta seriebilder, t ex 3 eller 9 stycken automatiskt. Man får en god precision. Här är två foton av en passerande bil. Tiden mellan tagningarna är 0,362 sekunder. Hur fort körde bilen?

Lösning:

En förutsättning är att kameran hålls stilla, riktas mot samma punkt och är så vinkelrät mot färdriktningen som möjligt. Hur långt det är mellan exponeringarna tar man lätt reda på genom att ta en kortserie på stoppuret i en mobil eller liknande, helst med hundradelar.

Tiden är känd. Sträckan bilen färdats är okänd. Eller är den inte det? Känner man igen bilmärket kan man slå upp hjulbasen på nätet. Det är för de flesta personbilar 2.5-2.8 meter.Några tumregler finns också. Jag har stegat upp avståndet från framdörrens bakre kant till främre kofångaren på åtskilliga bilar. Det uppskattade avståndet är ca 2,5 meter. En bil är ca 4 m lång. Ett exakt svar kan man inte räkna fram men man kan ange ett intervall för hastigheten.

Man kan mäta avståndet manuellt på korten eller vilket är roligare photoshoppa ihop bilderna och mäta på ett kort. Ett av korten ger man en transparens av 50 % eller däromkring, lägger det över det andra och mönsterpassar bakgrunden. Hjulbasen mätts upp och sedan hur långt t ex bakaxeln flyttat sig.

Bilden ger 2,65 meter på 20 mm för hjulbasen och 30 mm för sträckan som då blir 2,65/20*30= 3,975 meter. Per sekund blir det 3,975/0.362 =10,98 m och med 3600 sekunder på en timme blir det 39,53 km/tim. Felet uppskattas på samma sätt med 2,65 ersatt av 0.15 och är 2,24 km/tim. Lösningen blir att bilen åkte med 39,53 +/- 2,24 km/tim. Bra mycket vassare än vad man skulle ha fått med en uppskattning genom att bara titta. Jag trodde bilen åkte mycket fortare.

2. Hur fort kör bilen på övergångsstället?

Tid mellan exponeringarna 0,724 sek.

Hulbas 2.65 m

Formeln är som Ni säkert listat ut (hjulbasen i m/ bildens hjulbas i mm)* bildens uppmätta sträcka i mm * 3,6 /(tiden mellan exponeringarna i sek) = farten i km/tim.

3. Hur fort kör mopeden?

Tid mellan exponeringarna är 0,362 sek

Hjulbas 1,15 m

Sammansatt bild. Här har överlappningstekniken bearbetats mer. Från andra bilden har en en omgivning av mopeden valts så att mönsterpassning underlättas, skurits ut och klistrats in i den första bilden. Det ger en tydligare bild. För att underlätta uppmätning av hjulbaser och sträckor har röda streck dragits lodrätt från hjulnaven. Bilden har då tillfälligt förstorats. Hjulbaserna skiljer sig något på de två utgångsbilderna. Man måste då beräkna två hastigheter. De utgör intervallet inom vilken den sanna farten ligger.

 

4. Hur fort flyger planen över Gullmarsplan när de går in för landning på Bromma? Planet är en Saab 2000. Längden på planet hittar man webben. Tiden mellan exponeringarna är 2,534 sekunder. Här går det undan. Ett fel på en meter på flygplanets längd betyder ett fel på cirka 14 km/tim.

 

Sammansatt bild. Planen är väl skilda så den här gången har jag helt enkel kopierat halva bilden på en fotot och lagt in på det andra och jojat mellen de andra bilderna för att kolla mönsterpassningen.

5. Trafiken på E4:an bakom planket är ljudlig. Bilarna brassar på så det är inte konstigt men hur fort kör de?

facit för 2 - 5

6. Blev det så mycket säkrare för cyklisterna och fotgängare när gång- och cykelbanan byggdes över Korpmossevägen? Man kan faktiskt undra.

Här har tre foton satts ihop. Ur två av dem har cyklisten och en liten omgivning kring denne markerats, getts 50 % transparens, kopierats, lagts in i den första bilden, mönsteranpassats och getts 0 % transparens. I det här fallet har jag använt en bildbehandlare som kan ge koordinaterna ör en punkt. Alla sträckor kan då fås så exakt som fotot medger och den egna bedömningen tillåter.

Avståndet mellan hjulnaven är vanligen 1,15 m. Tiden mellan exponeringarna har bestämts av 5 intervall. Man får som tidigare (1,15/35)*490*3,6//(5*0,362) = 32.0 km/tim. Det är ganska mycket så det vill till att en fot-gängare inte kliver oväntat i vägen. 3 andra serier gav farterna 34, 37, och 27 km/tim.

7. Hur fort går en fredsduva?

Duvor rör sig gärna där det finns människor och smulor från deras bord. De springer gärna kring benen på en i hopp om en kastad godbit. Har ni funderat på hur fort en duva går?

Den här sammansatta bilden innehåller all information som behövs, man behöver inte ens mäta något. Gatstenarna t ex är 10 gånger 10 cm och det är lätt att se hur långt duvan hunnit mellan exponeringarna som man ju har i kameran och därför känner till. De är 4 och tiden blir då 4*0,362 sekunder. Duvan går fyra och en halv gatsten så man får 1,12 km/tim. Inte undra på att freden dröjer!

8. Hur fort går man med en rullator?

Alla har väl någon gång funderat över hur fort en person rör sig med rullator? Den här personen var en riktig sprinter i branschen och presterade hela 2,89 km/tim.